De Praktijk

Waar vind u ons?

Welkom bij Fysiotherapie praktijk Bardoel van Lier!

Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt; als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet is de fysiotherapeut, de specialist van ons dagelijks bewegen. De fysiotherapeuten, medisch fitness en pilates docenten van Fysiotherapie praktijk Bardoel van Lier adviseren, behandelen en begeleiden u, zodat u weer zo goed mogelijk het dagelijkse leven kunt voortzetten.

Behandelingen zijn ook mogelijk in een van onze dependances. Te weten in Grave bij Van de Laar Voet & Zorg, in Gassel, Langenboom of Velp.

Dependance Grave

Klinkerstraat 12
5361 GW Grave
Telefoon: 0486-472100
Website: www.vandelaarvoetenzorg.nl

Fysiotherapie mogelijk op:
Dinsdag     14:00 – 17:30 uur

Dependance Gassel

Dorpservice Ût Turp
Julianaplein 9
5438 AK Gassel
Telefoon: 0486-473171

Fysiotherapie mogelijk op:
Maandag     13:00 – 17:30
Donderdag   13:00 – 17:30

Dependance Langenboom

De Wis
Dominicanenstraat 25
5453 JN Langenboom
Telefoon: 0486-431800
Email:

Fysiotherapie mogelijk op:
Dinsdag    13:00-19:00
Vrijdag     13:00-19:00

Zorgresidentie Velp

Tolschestraat 2
5363 TC Velp
Tel. 0486-763401
www.zorgresidentie.eu
 

 

Zorgresidentie Smakt

St.Jozeflaan 56
5817 AD Smakt
Tel. 0487-517580
www.zorgresidentie.eu

Hoe werkt het?

Aanmelden met of zonder verwijsbrief
Als u wordt doorverwezen door uw huisarts of specialist zal er bij de aanmelding worden gevraagd naar uw persoonsgegevens, adresgegevens, uw verzekering en indien van toepassing een verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

Vergoedingen
De prijzen van uw behandelingen zijn afhankelijk van onze afspraken met de verzekeraars. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan dient u zelf te betalen. U dient zelf uw verzekeringsvoorwaarden en verzekeringsrecht te kennen.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan een van de twee maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in onze wachtruimte.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Fysio Prestatie Monitor

Wij zijn tevens benieuwd naar uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk. Wilt u meedoen aan het onderzoek? Meld u aan bij uw fysiotherapeut!

Mocht u informatie willen hebben of heeft u vragen wacht dan niet te lang en neem contact met ons op.